Galerie Magna

Občanské sdružení Galerie Magna zahájilo svou činnost v roce 2000.
V průběhu kalendářního roku realizuje sedm až osm výstav.
Prezentuje především významné a výrazné osobnosti české a slovenské výtvarné scény, které v Ostravě a jejím okolí nikdy nebo již delší dobu svou tvorbu nevystavovaly. Ke každé výstavě vydává katalogový list.
Výstavní plocha galerie je 70 m2.
Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava Přívoz.

V roce 2002 zahájila galerie ediční činnost. Vydává ročně dva - tři grafické listy na formátu A3, resp. A4 a vydala dvě lité bronzové plakety 15 x 15 cm.
Od roku 2001 galerie průběžně spolupracovala s Institutem pro umělecká studia Ostravské univerzity v Ostravě, Instytutem sztuki, Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a s galeriemi v příhraničních oblastech ČR a Polska na projektech příhraniční spolupráce spolufinancovaných Evropskou Unií a Nadací OKD (workshopy, kolektivní výstavy, návštěvy ateliérů, muzeí, galerií, přehlídka galerií apod.).

 

 

 

 


 


„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain