Máme nové webové stránky - najdete je zde:
 
 
 
https://www.galeriemagna.cz/
 
 
Galerie Magna

Je neziskovou nekomerční výstavní galerií, která realizuje výstavy umění pro širokou ostravskou i další veřejnost se vstupným zdarma. Vznikla jako občanské sdružení, které zahájilo svou činnost v roce 2000. V současnosti funguje jako zapsaný spolek.
V průběhu kalendářního roku realizuje sedm až osm výstav.
Prezentuje především významné a výrazné osobnosti české a slovenské výtvarné scény, které v Ostravě a jejím okolí nikdy nebo již delší dobu svou tvorbu nevystavovaly. Ke každé výstavě vydává katalogový list.
Výstavní plocha galerie je 70 m2.
Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory členů spolku a příznivců galerie a částečně také statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava Přívoz.

V roce 2002 zahájila galerie ediční činnost. Vydává ročně dva - tři grafické listy na formátu A3, resp. A4 a vydala dvě lité bronzové plakety 15 x 15 cm.
Od roku 2001 galerie průběžně spolupracovala s Institutem pro umělecká studia Ostravské univerzity v Ostravě, Instytutem sztuki, Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a s galeriemi v příhraničních oblastech ČR a Polska na projektech příhraniční spolupráce spolufinancovaných Evropskou Unií a Nadací OKD (workshopy, kolektivní výstavy, návštěvy ateliérů, muzeí, galerií, přehlídka galerií apod.).